Etterkomarar etter Ola Larsson (oldefar)
Etterkomarar etter Guro Johannesdotter (oldemor)
Etterkomarar etter Lars og Lovise Olderkjær
Etterkomarar etter Gudmund Erikson Kaldestad og Guri Heinesdotter Øye
Samankomstar
Gamle bilde
Ymse kjøretøy
Ymse historier
Linkar
Etterkomarar etter Olaus Sanden (bestefar)
Samankomstar
Film og video
Linkar
Thailand 2001
Tarjei og Marie
Reidar
 

Film 1 (Olaus)

Film 2 (Tor)

Film og video

Eg har lagt inn eit par gamle filmar frå Lauve.

Opprinneleg var det 8mm film spela inn av onkel Olav. Arvid har kopiert dei over til video, eg har lånt videoen og lagt det over på PCen.

Eg har deretter omforma det til Flash. Det betyr at du skal kunna spela filmane direkte i utforskaren, eventuelt får du melding om å lasta ned ein plugin. Det kan du trygt gjera.

Trykker du ned høgre museknapp over filmen får du fram ein kontrollmeny. Sidan filmane er så gamle er det sjølvsagt ikkje lyd.

Første filmen som viser bestefar på Lauve saman med Aslaug Berit, Oddvar, Magne og Arvid er på ca 1Mb.

Den andre viser Lauve og nokre ungar og deretter Tor (og Magne?) som pløyer. Denne filmen er på ca 1,5Mb.

Her er film 1

Her er film 2