Etterkomarar etter Ola Larsson (oldefar)
Etterkomarar etter Guro Johannesdotter (oldemor)
Etterkomarar etter Lars og Lovise Olderkjær
Etterkomarar etter Gudmund Erikson Kaldestad og Guri Heinesdotter Øye
Samankomstar
Gamle bilde
Ymse kjøretøy
Ymse historier
Linkar
Etterkomarar etter Olaus Sanden (bestefar)
Samankomstar
Film og video
Linkar
Thailand 2001
Tarjei og Marie
Reidar
 

Linkar til slektningar Telemark

Eg har tenkt å bruka denne sida til å leggja inn linkar til andre i slekta som har sider på Internett.

Trond og Gunn Marit har drive med oppdrett av rasehøns ei stund og nettstaden deira finn du her: www.rasehons.no

Grete og Henry flytta til Luster og overtok garden etter Henry sin onkel, her er heimesida til garden www.talle.no