Etterkomarar etter Ola Larsson (oldefar)
Etterkomarar etter Guro Johannesdotter (oldemor)
Etterkomarar etter Lars og Lovise Olderkjær
Etterkomarar etter Gudmund Erikson Kaldestad og Guri Heinesdotter Øye
Samankomstar
Gamle bilde
Ymse kjøretøy
Ymse historier
Linkar
Etterkomarar etter Olaus Sanden (bestefar)
Samankomstar
Film og video
Linkar
Thailand 2001
Tarjei og Marie
Reidar
 

"Gratis" 2 netter på hotell

Å ta mot gratis overnatting når du skal til Bangkok er ikkje lurt, spesielt ikkje dersom ein har små barn. Hotellet vårt låg ikkje i nærleiken av butikkar eller kafear/restaurantar. Mat og drikke på hotellet var DYRT. Det var nesten norske prisar. Eg tenkte at viss dette er gjengs prisar for Thailand varer ikkje reisepengane lenge....

Hotellet var og eit typisk turisthotell, med tenarar som sprang til og opna heisdører og alltid skulle hjelpa oss. Det passa ikkje oss; me vill klare oss sjølve.

I staden for å bruka slike hotell er det betre å tinga hotell på t.d. internett.