Etterkomarar etter Ola Larsson (oldefar)
Etterkomarar etter Guro Johannesdotter (oldemor)
Etterkomarar etter Lars og Lovise Olderkjær
Etterkomarar etter Gudmund Erikson Kaldestad og Guri Heinesdotter Øye
Samankomstar
Gamle bilde
Ymse kjøretøy
Ymse historier
Linkar
Etterkomarar etter Olaus Sanden (bestefar)
Samankomstar
Film og video
Linkar
Thailand 2001
Tarjei og Marie
Reidar
Gjesteboka er fjerna pga Spam
 

Alle søskenbarna Olaus og Andrea hadde 26 barnebarn. Du finn dei her

Søskenbarntreff på Vrådal Hotel 23. august 2003

Bakgrunn for arrangementet

Sidan det var lenge sidan Vidar hadde vore og besøkt slekta vår i Telemark, planla me at eg og Olemann og Vidar skulle møtast i Vrådal i ein gong haust. Då eg var på besøk hos Vidar og Sigrunn i Gjøvik første helga i august foreslo Sigrunn at me kunne ha eit søskenbarntreff samstundes. Beslutningen vart teken der og då om å prøva å få til noko.

Gunn Marit vart kontakta og me vart einige om å arrangera treffet på Vrådal Hotel. Eg og ho og Bjørg Hilde ringde rundt til nokre søskenbarn og ba dei spre ryktet.

Vellukka arrangement

Veret var fint og varmt om kvelden, og eg trur alle koste seg. Her er nokre bilete.

Desse var til stades:

 • Reidar
 • Vidar (son til Reidar)
 • Henry Arne - Signy
 • Einar
 • Finn Åge - Laila
 • Ellen
 • Olav (Olemann)
 • Vidar - Sigrunn
 • Reidar
 • Magnhild
 • Gudrun
 • Ottar - Greta
 • Knut
 • Grete
 • Anne på Lauve
 • Gunn Marit - Trond
 • Bjørg Hilde
 • Torleif - Arnhild
 • Olav
 •