Etterkomarar etter Ola Larsson (oldefar)
Etterkomarar etter Guro Johannesdotter (oldemor)
Etterkomarar etter Lars og Lovise Olderkjær
Etterkomarar etter Gudmund Erikson Kaldestad og Guri Heinesdotter Øye
Samankomstar
Gamle bilde
Ymse kjøretøy
Ymse historier
Linkar
Etterkomarar etter Olaus Sanden (bestefar)
Samankomstar
Film og video
Linkar
Thailand 2001
Tarjei og Marie
Reidar
Gjesteboka er fjerna pga Spam
 

Søskenbarntreff i hagen til Reidar 26. juli 2003

Trass i at regnet hølja ned store deler av kvelden gjekk søskenbarntreffet ( + andre slektningar) unna som planlagt Dei fleste rakk å grilla seg ferdig før himmelen opna seg. Me hadde sett opp to partytelt på ca 40kvm til saman. Her er nokre bilete (teken av Frank)

Hilde, Steinar, Liv, Gudrun, Sylvi og Ellen

Hilde, Steinar, Liv, Gudrun, Sylvi og Ellen