Etterkomarar etter Ola Larsson (oldefar)
Etterkomarar etter Guro Johannesdotter (oldemor)
Etterkomarar etter Lars og Lovise Olderkjær
Etterkomarar etter Gudmund Erikson Kaldestad og Guri Heinesdotter Øye
Samankomstar
Gamle bilde
Ymse kjøretøy
Ymse historier
Linkar
Etterkomarar etter Olaus Sanden (bestefar)
Samankomstar
Film og video
Linkar
Thailand 2001
Tarjei og Marie
Reidar
Gjesteboka er fjerna pga Spam
 

Søskenbarntreff Sunde båthavn 27. juli 2002

Etter initiativ frå Berit Lovise vart det arrangert treff for barnebarna etter Lars og Lovise 27.juli 2002. Om dagen var det båttur og ilandstigning på Kolsøya. Om kvelden var det fest i Båthuset. På kort varsel stilte 19 av 35 mulege opp (39 søskenbarn - 4 som er døde). I tillegg kom ein del partnarar + at Knut og Turid stakk innom.

Lars og Lovise hadde 39 barnebarn. Du finn alle her

Hilde, Steinar, Liv, Gudrun, Sylvi og Ellen