Etterkomarar etter Ola Larsson (oldefar)
Etterkomarar etter Guro Johannesdotter (oldemor)
Etterkomarar etter Lars og Lovise Olderkjær
Etterkomarar etter Gudmund Erikson Kaldestad og Guri Heinesdotter Øye
Samankomstar
Gamle bilde
Ymse kjøretøy
Ymse historier
Linkar
Etterkomarar etter Olaus Sanden (bestefar)
Samankomstar
Film og video
Linkar
Thailand 2001
Tarjei og Marie
Reidar
 

Uheldig Olderkjær på sopp-tur

Fredag 8. august var Magne på sopptur i Kaldestadåsen. Han var uheldig og ramla der det var bratt og slo seg kraftig. Han kom seg ned til huset ved eiga hjelp, og når Solbjørg kom heim frå Ragnar si gravferd sat han med armen i fatle. Ingenting var brote meinte han, og som ein ekta Olderkjær går ein ikkje til doktor for ingenting

Dagane gjekk, på søndagen var han i Kolsøya og bada, for då gjorde det mindre vondt.

Etter helga gjekk han til doktor (pysa!). Han vart sendt til Stord Sjukehus på røntgen, vart sendt vidare til Haukeland Sjukehus fordi brotet i handleddet var så komplisert at dei ikkje kunne gjera noko på Stord.

Han låg 2 1/2 time på operasjonsbordet, det var avrevne sener og dei måtte setta inn skruer i hopetal.

Alt dette etter informasjon frå vanlegvis pålitelege kilder.

God betring til Magne!