Etterkomarar av Olaus Sanden
 

mann

kvinne

Klikk på eit namn for å få fram teksten.


info

Outline

start

Mari Songe

Håkon Songe

Ove Solvang

Ove Solvang

Sverre Solvang

Kåre Solvang

Anne Røyland

Philip Røyland

Lars Foss

Ingvild Foss

Eli Foss

Kjersti Foss

Sonja Foss

Oddvar Solvang

Martin Solvang

Liv Simonsen

Eivind Simonsen

Gry Solvang

Marius Solvang

Tor Sanden

Arvid Solvang

Jonas Solvang

Anne Sanden

Reidar Solvang

Vidar Solvang

Roar Solvang

Mari Hole

Anita Hole

Håvard Hole

Henry Solvang

Jørgen Skyer

Mona Skyer

Even Skyer

Lindis Solvang

Lene Solvang

Einar Solvang

Wenche Solvang

Kåre Solvang

Heidi Solvang

Finn Solvang

Geir Solvang

Espen Solvang

Geir Oderkjær

Jan Olderkjær

Laila Olderkjær

Daniel Olderkjær

Helene Lillebø

Olav Olderkjær

Irene Olderkjær

Anette Lillebø

Stine Lillebø

Leif Olderkjær

Anders Samland

Olaus Sanden

Synnøve Olderkjær

Ellen Sanden

Ingrid Samland

Pål Olderkjær

Sophie Olderkjær

Vidar Olderkjær

Knut Olderkjær

Amanda Olderkjær

Tarjei Olderkjær

Reidar Olderkjær

Marie Olderkjær

Harald Bakkan

Olga Sanden

Ottar Bakkan

Lise Bakkan

Aud Bakkan

Johhny Bakkan

Magne Sanden

Olav Sanden

Arvid Sanden

Olaus Sanden

Knut Sanden

Ottar Sanden

Anne Sanden

Grete Sanden

Gunvald Sanden

Aslaug Sanden

Oddvar Sanden

Einar Sanden

Gunn Sanden

Bjørg Sanden

Andrea Sanden

Torleif Sanden

Anne Sanden

Olav Sanden