Lovise Lars Svein Berit Lovise Margunn Randi Vigdis Leif Liv Berit Ove Solbjørg Lillian Sverre ? ?